REACCIONS A L’ARTICLE D’ANA MACPHERSON A LA VANGUARDIA

 

L’Associació de Pares i els professionals del Centre L’Alba s’adhereixen al contingut i les idees de la carta enviada per l’Iván Ruiz a la periodista Ana Macpherson pel seu article publicat a “La Vanguardia” el 08/12/15-

Manifestem la nostra profunda preocupació  perquè un diari com La Vanguardia  publiqui articles referents al tema de l’autisme i els pares dels autistes, sense tenir en compte que existeixen altres mètodes de treball amb excel·lents resultats provats com per exemple el que seguim al Centre L’Alba des de fa 38 anys.

La senyora Macpherson mai ens ha esmentat ni ens ha entrevistat, per tant la convidem a conèixer el nostre treball i a rectificar públicament les seves opinions referents al tema.

 

Daniel de León                                  Mª Mar Calado

Director                                              Presidenta

 

CENTRE L’ALBA                           ASSOCIACIÓ CENTRE L’ALBA

PORTOLÀ 6 – 08023                                       PORTOLÀ 6 – 08023

934 178 921- 934 183 676                             661 658 221

WWW.CENTRELALBA.CAT                         WWW.CENTRELALBA.CAT

——————————————————

Adhesión del CENTRE L’ALBA a la Carta abierta a Ana Macpherson

La Asociación de Padres y los profesionales del Centre L’Alba se adhieren al contenido y a las ideas de la carta enviada por Iván Ruiz a la periodista Ana Macpherson a causa de su artículo publicado en «La Vanguardia», el 8/12/15. Manifestamos nuestra profunda preocupación por el hecho de que un diario como «La Vanguardia» publique artículos referentes al tema del autismo y los padres de los autistas sin tener en cuenta que existen otros métodos de trabajo con excelentes resultados probados, como por ejemplo el que seguimos en el Centre L’Alba desde hace 38 años.

La señora Macpherson nunca nos ha citado ni entrevistado. La invitamos por tanto a conocer nuestro trabajo y a rectificar públicamente sus opiniones referentes al tema.

 

Daniel de León                                  Mª Mar Calado

Director                                              Presidenta

 

CENTRE L’ALBA                           ASSOCIACIÓ CENTRE L’ALBA

PORTOLÀ 6 – 08023                                       PORTOLÀ 6 – 08023

934 178 921- 934 183 676                             661 658 221

WWW.CENTRELALBA.CAT                         WWW.CENTRELALBA.CAT