IMAG4273

  1. Com portantveu, dels que no poden fer-ho, els nostres fills autistes, i testimoni  de les seves  dificultats per  sobreviure dins la nostra societat .
  2. Com mare, testimoni  de les dificultats de les famílies amb fills autistes  en poder oferir-les en cada moment allò que les es  vital , com una llar, una educació i un projecte de vida.
  3. Com a part de una societat plural, que es el que volem per la nostra.

m’adhereixo a aquest manifest que recull molt clarament  el nostre posicionament

Marisa Girós

Associació TEAdir

***

  1. Como portavoz, de los que no pueden hacerlo, nuestros hijos autistas, y testimonio de sus dificultades para  sobrevivir dentro de nuestra sociedad.
  2. Como madre, testimonio de las dificultades de las familias con hijos autistas para poder ofrecerles en cada momento aquello que les es vital, como un hogar, una educación y un proyecto de vida.
  3. Como parte de una sociedad plural, que es lo que queremos para la nuestra.

Me adhiero a este manifiesto que que recoge muy claramente nuestro posicionamiento.

Marisa Girós

Associació TEAdir