(…) El nostre posicionament actual parteix de la creació l’any 1986 del que aleshores anomenàvem Centre de Dia i que va suposar  l‘inici del projecte de Salut Mental en la nostra institució. Aquest projecte va generar la implicació d’un vessant clínic que no hem deixat mai des de llavors.

I aquest segueix essent actualment un dels trets característics de Vil·la Joana  com a CEE,  el de donar suport de salut mental a infants i joves, i també a les seves famílies, dins l’àmbit escolar.  Articulem  així  un projecte no sols educatiu sinó també  terapèutic per atendre la diversitat de necessitats que presenta la població atesa. Podem dir que el nostre plantejament de treball va encaminat a millorar les condicions psíquiques dels infants i joves atesos per tal de que siguin més capaços d’afrontar l’aprenentatge; i entenem que el treball amb les famílies és una part molt important d’aquest abordatge.

Partim d’un posicionament  teòric psicodinàmic, que ens ajuda a entendre que les dificultats més o menys comuns que presenta la població atesa tenen etiologies diferents que requereixen abordatges específics i diferenciats. (…)

Entrevista Completa a Enric Font