Respuestas singulares al Manifiesto de Minerva. Marisa Girós

Com portantveu, dels que no poden fer-ho, els nostres fills autistes, i testimoni  de les seves  dificultats per  sobreviure dins la nostra societat . Com mare, testimoni  de les dificultats de les famílies amb fills autistes  en poder oferir-les en cada moment allò...